For PC brukere: denne websiden krever at du bruker Chrome som nettleser

Melding ved funn av syk/død villfisk


INNSENDER
OPPLYSNINGER OM HVOR FISKEN ER FUNNET
Bruk dette feltet hvis du ikke finner din kommune.
maks-50 tegn
Bruk dette feltet til å angi fangstplass dersom du ikke finner ditt sted i vassdragslisten,
har fisket i et vann eller har fanget fisken i sjø.
maks-50 tegn
OM FISKEN
cm (1 - 300)
kg (1 - 500)
°C (0 - 30)
OBSERVERTE SKADER (Du kan krysse av flere valg)
PLASSERING AV SKADER (Du kan krysse av flere valg)
SKJELLPRØVE
  
LAST OPP BILDER (Veterinærinstituttet ønsker både oversiktsbilde og nærbilder. Maks akseptert bildestørrelse er 5.0 MB)

ANDRE OPPLYSNINGER
 * indikerer påkrevde felter